criteris i fonts documentals

En quant al criteri seguit hem de dir que s’ha partit del treball del S. Tomàs Raguer respecte dels carrers de Ripoll, seguit de la consulta de les seves notes originals, el repàs de les actes, censos, padrons i correspondència del segle comprès entre la reconstrucció de Ripoll i la guerra civil del 36-39, que va ser el més convuls per la vila. Hem respectat en quant a llengua la que hi havia consignada en aquell moment, creient que és un factor més del devanir històric.

Pel que fa al nom popular dels mateixos ens hem refiat de la nostra memòria i de la heretada a nivell familiar.

Plànol: Arxiu Comarcal del Ripollès