contacte

Avis legal
Protecció de Dades Personals
En virtut de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer denominat “Contactes” responsabilitat de AJUNTAMENT DE RIPOLL, CIF: P-1715600-A,. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar i controlar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: plaça de l’Ajuntament número 3 17500 Ripoll (Girona), o bé, enviar un correu electrònic a ripoll@ajripoll.cat
 Donar-se baixa de la llista de correu. Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: ripoll@ajripoll.cat.
 Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions
El contingut d’aquest correu electrònic i dels seus annexes és estrictament confidencial. En el cas que vostè no sigui el destinatari i hagi rebut aquest missatge per equivocació, agrairíem que ho comuniquéssiu al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.